Torben Aalbers (4 vwo) en Elsa Roorda (5 vwo) van onze school mogen Nederland vertegenwoordigen op de United Space School in Houston (VS). Na de voorrondes was de finale van Nederland waaruit de beste twee naar Houston mogen gaan. De leerlingen hebben een filmpje over een ruimtevaart gemaakt, dit moest in vier weken worden gemaakt. Van de negen filmpjes werden er vijf ondervraagd en gingen er uiteindelijk twee door naar Houston, deze twee werden gekozen door de organisatie. Een van de sponsoren, Laura ten Bloemendal, zat ook in de organisatie en hielp mee met het bedenken van de opdracht voor de finale van Nederland. Er doen vijf Technasia scholen mee aan de finale in Nederland. Torben en Elsa krijgen een rondleiding in Noordwijk voordat ze naar Houston gaan.

Deze United Space School duurt twee weken en er komen vijftig leerlingen van over de hele wereld bij elkaar om een ruimtevaart naar Mars te maken. Alles moet zo echt mogelijk georganiseerd worden. Ze verblijven daar in gastgezinnen. Ook leggen ze daar contact met NASA, ontmoeten ze bekende astronauten en moeten ze in groepjes werken. Er zijn verschillende groepjes die zich met verschillende onderwerpen bezighouden zoals:

  • Wat kan je doen op Mars?
  • De raketbaan
  • Hoe kan je leven op Mars?

Uiteindelijk moeten ze samen een eindpresentatie geven, waar veel mensen naar komen kijken. Bij deze eindpresentatie leggen ze alle onderdelen van de ruimtereis uit. Er komen ook bekende astronauten kijken. Dit project vindt één keer per jaar plaats.

Als je mee wilt doen is het geen eis om Technasium te volgen, wél moet je de leeftijd hebben en de motivatie, want je zult er veel tijd in moeten steken. Je kunt meedoen vanaf de vierde klas, havo en vwo.