Ongeveer een maand geleden heeft er een debat plaatsgevonden. De Minister van Onderwijs was daar ook aanwezig. Het debat was een afsluiter van het werkbezoek van de minister.

Roderick is in aanraking gekomen met het debat toen hij samen met anderen een feest in Enschede organiseerde, genaamd: ‘Feier Zeit’. Dit was een feest waar de bedoeling van was om Nederlanders en Duitsers met elkaar in aanraking te laten komen. Door het feest kwam hij in contact met René Vredeveld.

Het debat heeft op 19 februari plaatsgevonden. “Je kwam binnen in een zaal waar je even wat koffie en thee kon drinken, daarna begon het debat. Er waren ongeveer honderd mensen, ik was de enige leerling van deze school. Het debat verliep heel georganiseerd, want het was meer een gesloten debat. Er debatteerden vijf mensen en de rest was publiek,” vertelt Roderick, “ik heb er zelf haast niks voor hoeven te bereiden, maar ik heb één keer iets moeten zeggen.”dddd.png

In het debat werden verschillende onderwerpen besproken:

  • Het speciaal onderwijs
  • De rode draad in onderwijs
  • De volle klassen
  • De financiën

De debatleider stelde de vragen, de vijf mensen die erover debatteerden wisten meestal wat ze moesten zeggen. Ze kwamen niet spontaan aan het woord. Het was grotendeels een gesloten debat, maar ongeveer drie keer was het ook een open debat .

Roderick heeft geleerd dat het passend onderwijs belangrijk is, ook heeft hij geoefend met het uiten van zijn mening.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.