Op woensdag 18 december werd door het Bonhoeffer College Bruggertstraat voor de derde keer een ‘gymnasiumdag’ georganiseerd. Dit keer was het een gezamenlijke activiteit voor de klassen 1G1 en 2G1. Het thema van deze editie was ‘Burgerschap’.

1

Voorafgaand aan deze gymnasiumdag hebben wij mevrouw Metz geïnterviewd, docente Frans en coördinator gymnasiale vorming; zij is samen met meneer Algera verantwoordelijk voor de organisatie van de gymnasiumdag. Omdat mevrouw Metz het idee van de gymnasiumdag heeft bedacht, leek het ons handig om eerst wat achtergrondinformatie over de dag aan haar te vragen.

Interview mevr. Metz
U bent ‘coördinator gymnasiale vorming’, wat houdt dat eigenlijk in?
Mevr. Metz: “Dat is iemand die eigenlijk de docenten en leerlingen aanstuurt in wat ze voor het gymnasium moeten doen. Dus niet zo zeer op de inhoud, daar bemoei ik me ook wel mee, maar dat iedereen hetzelfde gaat doen en ik heb een bepaald idee en ik wil graag met een gymnasiumdag starten en dan roep ik alle docenten die 1G1 en 2G1 lesgeven bij elkaar, dit zijn mijn ideeën, hoe gaan we het doen? Dan moeten de docenten daar ideeën over bedenken en uitdenken. En dan ga ik dat verzamelen en dan stuur ik het een bepaalde richting op. Dus ik coördineer letterlijk de hele organisatie.”

Mevr. Metz vertelt verder: “Het doel van de gymnasiumdag is om eigenlijk aan leerlingen te laten zien en te merken en ervaren dat gymnasium meer is dan alleen klassieke talen, maar dat je dat eigenlijk bij alle vakken kunt gebruiken en dat je dat in een vorm giet waarbij je iets moet maken en bedenken, maar dan vooral samenwerken.”
Mevrouw Metz legt daarna uit dat ze de gymnasiumdag heeft bedacht om iets een keer heel anders te doen dan alleen maar lesgeven en een keer het liefst buiten de school of in ieder geval iets buiten de lokalen om bezig te zijn met een onderwerp wat je misschien in de les niet zo snel doet, maar wel duidelijk met het gymnasium van doen heeft.

Wat is de functie van de andere docenten?
Mevr. Metz: “Zij zijn voor mij heel belangrijk in het uitdenken van het idee en hoe je dat kan toepassen vanuit hun vakgebied. Dus ik weet heel veel van het Frans, maar weinig van de andere vakken en daar heb je dus de specialisten voor nodig en vandaar de andere docenten. En dat leerlingen dus ook zien dat je dat in alle vakken terug kan laten komen, want dat is het idee.”

‘Waarom is het onderwerp burgerschap gekozen voor deze gymnasiumdag?’
Mevr. Metz: “Omdat ik 2 jaar geleden alle docenten die lesgeven aan de onderbouw bij elkaar heb geroepen en gevraagd, willen jullie eens met mij meedenken, wat zijn geschikte thema’s voor een gymnasiumdag. Dus vorig jaar de Olympische Spelen en de liefde. Dit jaar is het burgerschap, omdat je ook andere raakvlakken wilt hebben, dus niet alleen maar bijvoorbeeld de talen, maar ook bijvoorbeeld de maatschappelijke vakken wil benaderen. De volgende periode gaan we bezig met klassiek Enschede en dat is meer de bouwkunst en dus wilde ik onderwerpen van alle kanten hebben en daar hebben ik en de docenten de beste uit gekozen.”

Mevrouw Metz vertelt dat ze werd uitgekozen als coördinator gymnasiale vorming omdat ze in haar vorige baan leerlingcoördinator 3 t/m 6 VWO op de Van der Waalslaan was. Dat deed ze heel lang en daarnaast begeleidde ze de hoogbegaafde leerlingen in de bovenbouw, dus kun je zeggen dat mevrouw Metz het heel erg leuk vindt om iets met de getalenteerde leerlingen qua leren te doen. “Je hebt natuurlijk talenten op heel veel gebieden, maar qua leren vind ik het heel leuk om dingen met die leerlingen te doen, zoals nieuwe wegen te bewandelen en op de Bruggertstraat heb je niet het VWO plus, maar wel het gymnasium.” Dus vandaar dat mevrouw Metz zoiets dacht van als ik dan toch iets extra’s moet doen binnen mijn docentenschap dan wilde ze graag iets met het gymnasium doen. Mevrouw Metz is hier nog niet zo lang want dit is haar 4de jaar hier en haar 3de jaar als coördinator gymnasiale vorming.

We vroegen ook wat bijvoorbeeld andere ideeën voor thema’s voor de gymnasiumdag waren. Daarop antwoordde mevrouw. Metz: “Iets met de landen, iets met voeding, politiek, maar dat vond ik nog een beetje te abstract. We hebben het natuurlijk wel over brugklassen en tweedeklassers en je bent net begonnen. Het moet ook als ik heel eerlijk ben interessant en leuk zijn. Het moet wel iets zijn waarvan je denkt hé dat kan het gymnasium ook zijn. En burgerschap dat komen we nu nog steeds tegen. Het is eigenlijk uitgedacht al in de klassieke oudheid. Dus het is iets heel ouds en heel actueel.”
Mevrouw Metz legt verder uit hoe ze op andere onderwerpen zijn gekomen. Ze hebben eigenlijk met de docenten een brainstormsessie gehouden van wat hebben ze nodig en hoe pakken ze dat aan. Dus ze hebben bijvoorbeeld voor de Olympische Spelen een mindmap op het bord gemaakt. Wat komt er allemaal bij kijken? Welke subdoelen zijn er? Welke onderwerpen komen daarbij aan bod? En met burgerschapsvorming hebben ze het gewoon met zijn allen uitgedacht. En hoe kunnen ze dat doen vanuit elk vak, dat was misschien lastig, maar ze konden er wel binnen elk vak een uur afstaan. En dan konden ze kijken welke doelgroep er was in de samenleving? Dat is niet zo zeer vakgebonden als wel dat we binnen de vaklessen er tijd aan besteden. Dus elke keer probeer ik het ook weer in een andere vorm te gieten. Zodat het ook leuk blijft en niet zo ‘Oh, ik weet al wat er komen gaat’ en dan gaat de belangstelling alleen weg. Want het moet wel heel leuk zijn.

Mevrouw Metz heeft zelf nooit het gymnasium gedaan en dat vindt ze heel jammer. Mevrouw Metz was zo’n perfectionist die nooit kon stoppen met leren en ze deed heel veel aan muziek. Toen mocht ze niet naar het gymnasium en dus was ze heel boos en toen heeft ze nog gevraagd of ze dan atheneum en latijn mocht doen? Dat mocht niet van haar school, dat vond ze heel stom. Toen heb ik thuis mijn studie wel nodiger gehad. Ik vind de lesstof gewoon heel leuk en interessant en het type leerling spreekt mij heel erg aan.”
Gymnasiumdag
2

De gymnasiumdag op 18 december vond plaats in de Oude Usselerschool, zoals de naam al zegt een voormalig schoolgebouw, aan de rand van Enschede waar nu een mooie vergaderlocatie van is gemaakt.

Het programma van de dag bestond uit presentaties van alle groepen van 3 of 4 leerlingen, daarna hebben we met enkele gemeenteraadsleden van Enschede gediscussieerd over verschillende stellingen over Burgerschap.

Er waren 18 groepen die bestonden uit leerlingen van zowel 1G1 als 2G1. Elke groep had een onderwerp gekregen om naar de betekenis van het thema Burgerschap te kijken. Onderwerpen waren de VN, hulpverleners en politiek, maar ook sport, YouTube en de Hema.

Voor de discussie waren vertegenwoordigers uit de gemeenteraad aanwezig van de partijen D66, BurgerBelangen Enschede, ChristenUnie en GroenLinks.
Een voorbeeld van een stelling was “Een goed burger durft soms ook tegen de regels in te gaan.” Daarbij werd gediscussieerd over de actuele situatie in Hongkong, maar ook over oorlog in Nederlands-Indië en over de
klimaatactiviste Gretha Thunberg die niet naar school gaat en over de stakingen in Frankrijk.

3

Het was een leerzame dag. We zijn benieuwd naar de volgende gymnasiumdag over klassiek Enschede. Dan doen de klassen 1, 2 en 3 mee en is het programma voor de onderbouw compleet. Daarover lees je komend jaar natuurlijk alles op BruggertSnuggert!

Op woensdag 18 december werd door het Bonhoeffer College Bruggertstraat voor de derde keer een ‘gymnasiumdag’ georganiseerd. Dit keer was het een gezamenlijke activiteit voor de klassen 1G1 en 2G1. Het thema van deze editie was ‘Burgerschap’.

1

Voorafgaand aan deze gymnasiumdag hebben wij mevrouw Metz geïnterviewd, docente Frans en coördinator gymnasiale vorming; zij is samen met meneer Algera verantwoordelijk voor de organisatie van de gymnasiumdag. Omdat mevrouw Metz het idee van de gymnasiumdag heeft bedacht, leek het ons handig om eerst wat achtergrondinformatie over de dag aan haar te vragen.

Interview mevr. Metz
U bent ‘coördinator gymnasiale vorming’, wat houdt dat eigenlijk in?
Mevr. Metz: “Dat is iemand die eigenlijk de docenten en leerlingen aanstuurt in wat ze voor het gymnasium moeten doen. Dus niet zo zeer op de inhoud, daar bemoei ik me ook wel mee, maar dat iedereen hetzelfde gaat doen en ik heb een bepaald idee en ik wil graag met een gymnasiumdag starten en dan roep ik alle docenten die 1G1 en 2G1 lesgeven bij elkaar, dit zijn mijn ideeën, hoe gaan we het doen? Dan moeten de docenten daar ideeën over bedenken en uitdenken. En dan ga ik dat verzamelen en dan stuur ik het een bepaalde richting op. Dus ik coördineer letterlijk de hele organisatie.”

Mevr. Metz vertelt verder: “Het doel van de gymnasiumdag is om eigenlijk aan leerlingen te laten zien en te merken en ervaren dat gymnasium meer is dan alleen klassieke talen, maar dat je dat eigenlijk bij alle vakken kunt gebruiken en dat je dat in een vorm giet waarbij je iets moet maken en bedenken, maar dan vooral samenwerken.”
Mevrouw Metz legt daarna uit dat ze de gymnasiumdag heeft bedacht om iets een keer heel anders te doen dan alleen maar lesgeven en een keer het liefst buiten de school of in ieder geval iets buiten de lokalen om bezig te zijn met een onderwerp wat je misschien in de les niet zo snel doet, maar wel duidelijk met het gymnasium van doen heeft.

Wat is de functie van de andere docenten?
Mevr. Metz: “Zij zijn voor mij heel belangrijk in het uitdenken van het idee en hoe je dat kan toepassen vanuit hun vakgebied. Dus ik weet heel veel van het Frans, maar weinig van de andere vakken en daar heb je dus de specialisten voor nodig en vandaar de andere docenten. En dat leerlingen dus ook zien dat je dat in alle vakken terug kan laten komen, want dat is het idee.”

‘Waarom is het onderwerp burgerschap gekozen voor deze gymnasiumdag?’
Mevr. Metz: “Omdat ik 2 jaar geleden alle docenten die lesgeven aan de onderbouw bij elkaar heb geroepen en gevraagd, willen jullie eens met mij meedenken, wat zijn geschikte thema’s voor een gymnasiumdag. Dus vorig jaar de Olympische Spelen en de liefde. Dit jaar is het burgerschap, omdat je ook andere raakvlakken wilt hebben, dus niet alleen maar bijvoorbeeld de talen, maar ook bijvoorbeeld de maatschappelijke vakken wil benaderen. De volgende periode gaan we bezig met klassiek Enschede en dat is meer de bouwkunst en dus wilde ik onderwerpen van alle kanten hebben en daar hebben ik en de docenten de beste uit gekozen.”

Mevrouw Metz vertelt dat ze werd uitgekozen als coördinator gymnasiale vorming omdat ze in haar vorige baan leerlingcoördinator 3 t/m 6 VWO op de Van der Waalslaan was. Dat deed ze heel lang en daarnaast begeleidde ze de hoogbegaafde leerlingen in de bovenbouw, dus kun je zeggen dat mevrouw Metz het heel erg leuk vindt om iets met de getalenteerde leerlingen qua leren te doen. “Je hebt natuurlijk talenten op heel veel gebieden, maar qua leren vind ik het heel leuk om dingen met die leerlingen te doen, zoals nieuwe wegen te bewandelen en op de Bruggertstraat heb je niet het VWO plus, maar wel het gymnasium.” Dus vandaar dat mevrouw Metz zoiets dacht van als ik dan toch iets extra’s moet doen binnen mijn docentenschap dan wilde ze graag iets met het gymnasium doen. Mevrouw Metz is hier nog niet zo lang want dit is haar 4de jaar hier en haar 3de jaar als coördinator gymnasiale vorming.

We vroegen ook wat bijvoorbeeld andere ideeën voor thema’s voor de gymnasiumdag waren. Daarop antwoordde mevrouw. Metz: “Iets met de landen, iets met voeding, politiek, maar dat vond ik nog een beetje te abstract. We hebben het natuurlijk wel over brugklassen en tweedeklassers en je bent net begonnen. Het moet ook als ik heel eerlijk ben interessant en leuk zijn. Het moet wel iets zijn waarvan je denkt hé dat kan het gymnasium ook zijn. En burgerschap dat komen we nu nog steeds tegen. Het is eigenlijk uitgedacht al in de klassieke oudheid. Dus het is iets heel ouds en heel actueel.”
Mevrouw Metz legt verder uit hoe ze op andere onderwerpen zijn gekomen. Ze hebben eigenlijk met de docenten een brainstormsessie gehouden van wat hebben ze nodig en hoe pakken ze dat aan. Dus ze hebben bijvoorbeeld voor de Olympische Spelen een mindmap op het bord gemaakt. Wat komt er allemaal bij kijken? Welke subdoelen zijn er? Welke onderwerpen komen daarbij aan bod? En met burgerschapsvorming hebben ze het gewoon met zijn allen uitgedacht. En hoe kunnen ze dat doen vanuit elk vak, dat was misschien lastig, maar ze konden er wel binnen elk vak een uur afstaan. En dan konden ze kijken welke doelgroep er was in de samenleving? Dat is niet zo zeer vakgebonden als wel dat we binnen de vaklessen er tijd aan besteden. Dus elke keer probeer ik het ook weer in een andere vorm te gieten. Zodat het ook leuk blijft en niet zo ‘Oh, ik weet al wat er komen gaat’ en dan gaat de belangstelling alleen weg. Want het moet wel heel leuk zijn.

Mevrouw Metz heeft zelf nooit het gymnasium gedaan en dat vindt ze heel jammer. Mevrouw Metz was zo’n perfectionist die nooit kon stoppen met leren en ze deed heel veel aan muziek. Toen mocht ze niet naar het gymnasium en dus was ze heel boos en toen heeft ze nog gevraagd of ze dan atheneum en latijn mocht doen? Dat mocht niet van haar school, dat vond ze heel stom. Toen heb ik thuis mijn studie wel nodiger gehad. Ik vind de lesstof gewoon heel leuk en interessant en het type leerling spreekt mij heel erg aan.”
Gymnasiumdag
2

De gymnasiumdag op 18 december vond plaats in de Oude Usselerschool, zoals de naam al zegt een voormalig schoolgebouw, aan de rand van Enschede waar nu een mooie vergaderlocatie van is gemaakt.

Het programma van de dag bestond uit presentaties van alle groepen van 3 of 4 leerlingen, daarna hebben we met enkele gemeenteraadsleden van Enschede gediscussieerd over verschillende stellingen over Burgerschap.

Er waren 18 groepen die bestonden uit leerlingen van zowel 1G1 als 2G1. Elke groep had een onderwerp gekregen om naar de betekenis van het thema Burgerschap te kijken. Onderwerpen waren de VN, hulpverleners en politiek, maar ook sport, YouTube en de Hema.

Voor de discussie waren vertegenwoordigers uit de gemeenteraad aanwezig van de partijen D66, BurgerBelangen Enschede, ChristenUnie en GroenLinks.
Een voorbeeld van een stelling was “Een goed burger durft soms ook tegen de regels in te gaan.” Daarbij werd gediscussieerd over de actuele situatie in Hongkong, maar ook over oorlog in Nederlands-Indië en over de
klimaatactiviste Gretha Thunberg die niet naar school gaat en over de stakingen in Frankrijk.

3

Het was een leerzame dag. We zijn benieuwd naar de volgende gymnasiumdag over klassiek Enschede. Dan doen de klassen 1, 2 en 3 mee en is het programma voor de onderbouw compleet. Daarover lees je komend jaar natuurlijk alles op BruggertSnuggert!