Interview mevrouw Kendle

Ervaringen van docenten met digitaal lesgeven 

In de afgelopen periode moesten de docenten vanwege de Corona-crisis plotseling omschakelen van klassikaal lesgeven naar digitaal lesgeven. De redactie van BruggertSnuggert is benieuwd hoe ze dat ervaren hebben en hoe ze ermee omgaan. Dit keer interviewen we mevrouw Kendle, docente Aardrijkskunde, via Teams. 

Door: Merle Logtenberg 

Wat is voor u het grootste verschil met online lesgeven? 

Volgens mevrouw Kendle is het grootste verschil toch echt wel het contact met de leerlingen. ‘Je hebt natuurlijk geen idee wat er aan de andere kant gebeurt,’ aldus mevrouw Kendle. Ook zegt ze: ‘Ik ben geen docent geworden om vervolgens de hele dag tegen een beeldscherm te praten. Dit is natuurlijk niet leuk, maar wel nodig op het moment.’ Ze mist het contact met leerlingen in de klas erg, wat dan ook de reden is waarom ze graag weer terug zou willen naar de oude setting. Het voorbereiden van de lessen gaat nu ook op een andere manier, aangezien er meer bij komt kijken. Het voorbereiden van de LessonUp en Nearpod lessen vergt natuurlijk tijd, maar de sectie aardrijkskunde werkt samen en maakt er een mooi geheel van. 

Hoe ervaart u het lesgeven op deze manier?  laptop

‘Het is natuurlijk heel anders dan voorheen, maar we proberen het zo interactief mogelijk te houden. Dit doen we door middel van hulpmiddelen zoals Nearpod, LessonUp en het online huiswerk maken. Zo is de voortgang duidelijk te zien en kun je opmerken wie er wel of niet meedoet met de les,’ aldus mevrouw Kendle. Het is natuurlijk een totaal andere manier van lesgeven, maar toch een leermoment voor de docenten. Zo legt ze uit: ‘We hopen ook in de toekomst meer met laptops en digitale hulpmiddelen in de klas te gaan werken. We merken dat we hier ook vanuit de leerlingen een erg positieve reactie op krijgen. We zien nu ook dat er steeds meer mogelijk wordt op het gebied van digitaal lesgeven, dus wij willen daar gebruik van maken.’ Er wordt dus naar gestreefd om in de toekomst het werken met digitale hulpmiddelen te integreren in het lesprogramma. 

De fysieke lessen zijn, volgens mevrouw Kendle, leuker om te geven. ‘Je hebt toch minder interactie in de klas bij zo’n online les,’ vertelt ze. Even kletsen met leerlingen, een grapje maken of door de klas lopen tijdens het uitleggen mist ze misschien wel het meest. 

Hoe zit het met het online maken van huiswerk? 

‘In het begin was het wel te merken dat enkele digitale bronnen zoals die voor het maken van huiswerk er nog niet klaar voor waren. In het begin was het dus nog wel lastig, maar naarmate we verder kwamen werd het controleren van huiswerk ook steeds gemakkelijker,’ aldus mevrouw Kendle. Alles wordt via deze hulpmiddelen geregistreerd en zo is het makkelijk te zien wie zijn huiswerk maakt en of dat dan ook serieus gemaakt wordt. Mevrouw voegt nog toe: ‘We vinden het ook een stuk eigen verantwoordelijkheid. Je maakt het immers niet voor je docent maar voor jezelf.